Nedan visas ett urval av våra produkter

Vill du beställa en fullständig prislista eller få mer information ring eller maila oss.

Smile Design

SMILE DESIGN

Porslinsfasader

Designförslag

Kontrollera att form och funktion överenstämmer med dina förväntingar innan vi färdigställer ditt arbete.

Emax Cad

Högre styrka, bättre passform,  litiumdisilikat med förutbestämda resultat för allt från kronor till fasader.

Emax Cad

Tandimplantat

Implantat

Vi tar emot alla system och använder alltid original komponenter om inget annat önskas.

Digital Waxup

Vi erbjuder alltid möjligheten att prova/godkänna arbetet innan färdigställande. Beställ designförslag, digital uppvaxning eller try in. Kontrollera utseende samt funktion tillsammans med patienten och vi överför sedan formen exakt till det färdiga arbetet. 

Digital Waxup

Zirkoniumkrona

Estetik

Naturliga leenden, vi arbetar efter utarbetade protokoll och beprövade metoder för att uppnå idealisk funktion och estetik i varje arbete. Vi strävar efter att tillgodose dina och patientens önskemål samt alltid leverera högsta kvalitet.

Digitala avtryck