Hoppa till innehåll

Kvalitetssäkring

Vi lägger stor vikt vid kvalitetssäkring av vårt arbete och använder oss av ett systematiskt tillvägagångssätt för att säkerställa högsta möjliga kvalitet. För detta ändamål använder vi oss av kvalitetsledningssystemet Struktur, som uppfyller kraven för specialanpassade medicintekniska produkter. På så sätt kan vi garantera att varje produkt som lämnar vårt laboratorium är noggrant kontrollerad och uppfyller de höga standarder som krävs inom tandvårdsbranschen. Vårt kvalitetssäkringsarbete är en integrerad del av vårt dagliga arbete och vi strävar alltid efter att förbättra vår prestanda och höja våra kunders nöjdhet. 

Mer information finns på Tandteknikerförbundets hemsida https://www.dentallab.se/ 

 

Sveriges Tandtekniker-förbund

Vi är stolta medlemmar i Sveriges Tandtekniker-förbund och registrerade hos Läkemedelsverket som tillverkare av specialanpassade medicintekniska produkter. Genom vårt medlemskap i förbundet är vi engagerade i att följa de senaste riktlinjerna och upprätthålla högsta kvalitet inom tandteknikbranschen. Vi arbetar ständigt för att förbättra vårt arbete och uppfylla de högsta standarderna för säkerhet och kvalitet.